Alarm & camera's

Voor de installatie van uw alarm voorziet Domotec-IT alle nodige bekabeling van sensoren, alarmcentrale, camera's, rookdetectors, badgelezers, enz...

We werken samen met de erkende firma FDN Alarm die uw centrale aansluit en zorgt voor de aansluiting met de meldkamer en het jaarlijkse onderhoud van uw systeem. Er wordt samen met u besproken wat de ideale plaatsing is voor sensors, glasbreuk, rookmelders, waterdetectie, CO- of gasdetectors, camera's, enz...

De uitgangen van het alarm kunnen worden gekoppeld met de domotica installatie, en bij inbraakalarm kan bvb. alle tuinverlichting ingeschakeld worden om inbrekers af te schrikken. Bij gebruik van bewakingscamera's kunnen de beelden bewaard worden op een centrale data opslag, en kan u via internet de beelden eender waar ter wereld bekijken.

Voor de plaatsingskosten van het alarm kan u genieten van fiscale subsidies, en de jaarlijkse kosten voor de meldkamer kan u ook fiscaal in mindering brengen.  Zie onderaan voor mee info.

 

Alarm

Brand en inbraakcentrale
Het alarm is gebaseerd op een professionele
BOSCH DS centrale. Deze centrales beschikken standaard over 8 bekabelde zones, uitbreidbaar tot 24 of 40 zones, 4 programmeerbare autoriteitsniveaus, 8 programmeerbare tijdschema’s, een logboek voor 254 gebeurtenissen en kunnen tot 32 gebruikers aan.

De alarmcentrale is voorzien van een noodbatterij voor stroomuitval en kan aangesloten worden op een Securilink meldkamer. U wordt dan verwittigd per telefoon wanneer er zich iets voordoet in uw woning; wanneer u zelf niet bereikbaar bent wordt de volgende contactpersoon gebeld in de lijst, of u kan zelfs kiezen voor een (betalende) interventie ter plaatse.

Sensoren

De BOSCH Blue Line detectors zijn ongetwijfeld de beste keuze voor uw woning. Deze detectors combineren de technologie van passieve infrarood (PIR) en radardetectie met geavanceerde signaalbewerking om valse alarmen te vermijden. Deze kleine, onopvallende detectors zijn eenvoudig te installeren en bieden de mogelijkheid tot wandmontage of plafondmontage via beugels. Indien u huisdieren hebt wordt hier ook rekening mee gehouden in de keuze en plaatsing van sensoren.

Klavieren

Voor de uitlezing van het alarm zijn er klavieren voorzien op de nachthal en aan de achterdeur of de plaats waar u het huis betreedt. U kan hiermee het alarm bedienen, en uitlezen waar de brand of inbraak vastgesteld wordt. Voor het betreden van de woning raden we meestal aan om te werken met badgelezers, die geplaatst worden aan de achterdeur of op een zuil naast de oprit.

Rookdetectors

Een brandmelder moet extreem betrouwbaar zijn. Dit betekent ook dat zij in staat moeten zijn tekenen van brand zeer vroeg te detecteren en dat zij moeten kunnen werken onder alle omgevingsomstandigheden. De plaatsing wordt zodanig gekozen om snelle detectie van rook te garanderen, en het type wordt ook aangepast naargelang de plaats. Voor keukens worden types gebruikt die het verschil maken tussen dampen tengevolge van koken, en een werkelijke brand.

De nieuwste BOSCH inbouw rookmelders zijn een totaal nieuw concept: uiterst vlak en wordt ingebouwd in het plafond - een groot voordeel dat het uiterlijk van het plafond niet bederft. Kleurringen die in de rookmelder gemonteerd kunnen worden, zorgen er ook voor dat de units perfect passen bij de kleur van het plafond. Hierdoor kunt u de de rookmelder(s) mooi en perfect wegwerken en één laten worden met het interieur. De uitsparing in het plafond wordt voorzien met de boringen van inbouwspots voor verlichting.

 

Waterniveau detectie

Voor kelders kan ook een waterniveau sensor voorzien worden om te verwittigen bij insijpeling van water, zodat u kunt ingrijpen en uw inboedel beschermen tegen waterschade. Ook voor uw koivijver kan detectie worden voorzien om leegpompen te voorkomen bij defect aan de filterinstallatie.

CO- en gas detectie

Op plaatsen waar verwarmingsketels opgesteld staan wordt er best gekozen voor een gecombineerde rook/CO detector en een gasdetector. Bij defect aan de ketel of schade aan leidingen wordt het alarm geactiveerd. Bij koppeling met domotica kan de verlichting worden uitgeschakeld bij brand of gas detectie om electrocutie of explosies te voorkomen. Voorwaarde is dan wel dat de modules niet in dezelfde ruimte worden opgesteld als de verwarmingsketel of gasmeter.

Glasbreuk detectors en raamcontacten

Glasbreuksensoren en raamcontacten zijn een ideale oplossing voor slaapkamers en ruimtes op het verdiep; hier kan je immers geen bewegingsdetectors gebruiken. Met een glasbreuksensor kan de gehele kamer worden gedetecteerd op glasbreuk, ongeacht het aantal ramen. De detectie gebeurt met een combinatie van luchtdrukverschil en geluid. Hierdoor kan het breken van alle soorten glas worden opgemerkt en doorgegeven aan de centrale.

Raamcontacten dien je ook te voorzien om forcering van het raam te detecteren; de glasbreuksensor gaat dan immers niet reageren. Op het benedenverdiep kan je raamcontacten gebruiken om forcering te detecteren, maar een sensor is daar sowieso nodig voor alle ruimtes met ramen of deuren.

Badgelezers of biometrische vingerafdruk sensoren

De badgelezer is een zeer handige oplossing om het alarm in/uit te schakelen bij het betreden of verlaten van de woning. In dit geval kan u een badge in handig sleutelhanger formaat gebruiken om het alarm te bedienen. Er zijn ook kaart types mogelijk die in de portefeuille passen maar raden we om veiligheidsredenen niet aan; bij verlies van uw portefeuille kan men uw adres immers gemakkelijk achterhalen en het alarm uitschakelen.

Wanneer uw oprit het toelaat kunnen we ook een inox zuil voorzien met een badgelezer op hoogte van uw wagen. U kan het alarm uitschakelen met uw badge, de garagepoort openen, en binnenrijden met de wagen zonder uitstappen. 

Bij verlies van een badge dient u best contact op te nemen met FDN alarm voor het deactiveren van de verloren badge.

Biometriche vingerafdruk sensoren zijn ook een optie, hier zijn geen badges meer nodig, uw vingerafdruk is voldoende om het alarm te bedienen.

Meldkamer aansluiting (G4 Secure Monitoring)

G4S Secure Monitoring (het vroegere Securilink), één van de grootste alarmmeldkamers van het land verzorgt op afstand de veiligheid van uw bedrijf of woning door het monitoren van eventuele alarmsignalen. Voor alarmmeldingen en alarmopvolging zijn niet alleen woningen en bedrijfsgebouwen op de meldkamer aangesloten, maar ook machines, installaties en controleprocessen.

De alarmmeldkamer is een zwaarbeveiligde communicatiecentrale, bemand door zorgvuldig geselecteerd en opgeleid personeel. Een professioneel team van meertalige operatoren staat 24/7 klaar om op elk alarm te reageren volgens de met u afgesproken veiligheidsmaatregelen.

G4S Secure Monitoring beschikt over meer dan 22 000 tevreden klanten, die ons reeds jarenlang hun veiligheid hebben toevertrouwd. Wat er ook gebeurt tijdens uw afwezigheid, er is steeds iemand die zal reageren, 24/7!

De meldkamer wordt via de Belgacom of Telenet telefoonaansluiting verbonden, en de telefoonlijn wordt tevens gemonitord op sabotage. Voor uw Telenet modem dient ook een type met ingebouwde batterij te voorzien, om monitoring bij stroomuitval (sabotage) te garanderen. Mits een optionele ethernet module kan de monitoring ook via internet gebeuren. 

 

Camera's

 

Subsidies

Plaatsing (privé woningen): Op de plaatsingskosten van inbraakwerende maatregelen kan u vanaf 2009 genieten van een belastingsvoordeel van € 690. U kan de plaatsing van camera's ook in het volgende belastingjaar laten plaatsen om nogmaals van de subsidie te genieten.

Meldkamer: De kosten voor de meldkamer bedragen circa € 242/jaar maar kan u voor 50% aftrekken, tot een maximum van

Nuttige Links

- Aangifte van uw alarm

 


 

 

 

 

 

© Domotec-IT 2011